Kaut gan pamatā lauksaimniecības ideja ir palikusi nemainīga tūkstošiem gadu, praktiski lauksaimniecības procesos ļoti daudz kas ir mainījies. Kā jau jebkura nozare, arī lauksaimniecība piedzīvo būtiskas izmaiņas, ko ietekmē tehnoloģiju attīstība. Tehnoloģijas lauksaimniecībā tiek izmatotas jau ļoti sen. Arī pirmās meliorācijas iekārtas bija tam laikam nozīmīgs tehnoloģiju sasniegums, bet pēdējos gados tehnoloģiju attīstība ir uzņēmusi īpaši lielus apgriezienus un lauksaimniecība izmainās līdz nepazīšanai. Kādas tad ir jaunākās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas lauksaimniecībā un kā tās ietekmē nozari?

Augsnes un ražas sensori

Ļoti plaši pēdējā laikā tiek izmantoti dažādi sensori, kas lauksaimniekiem pavēsta par stāvokli viņu saimniecībā. Tas ļauj taupīt resursus un panākt, ka saimniecībā viss tiek darīts ar maksimālu efektivitāti. Šādi sensori tiek izmantoti gan zemkopībā, gan lopkopībā, bet vispopulārākie un noderīgākie ir tieši augsnes un ražas sensori. Augsnes sensori ir iestrādāti zemē un tie pavēsta, kāds ir augsnes stāvoklis, piemēram, kāds ir mitruma līmenis un kāds ir tās sastāvs (slāpekļa un dažādu mikroelementu koncentrācija). Tas ļauj efektīvi plānot augsnes laistīšanu un mēslošanu. Ražas sensori darbojas kā satelītu vai dronu uzņēmumi, kas ļauj noteikt izmaiņas ražā un laikus konstatēt augu slimības vai citas problēmas.

Autonoma lauksaimniecības tehnika

Tāpat kā autonomas automašīnas, mūsdienās arī lauksaimniecības tehnika kļūst arvien mazāk atkarīga no cilvēka un viņa prasmēm. Kādreiz, lai uzartu laukus, iesētu labību un to novāktu, nepietika vien ar labu tehniku, jo galvenās bija vadītāja prasmes. Traktorists vai kombaina vadītājam bija jāzina, kā vadīt tehniku, lai viss notiktu maksimāli precīzi. Nu lielāko daļu darba var padarīt tehnika pati. Tai ir iestrādāti sensori, kas palīdz ļoti precīzi apstrādāt laukus un navigācijas sistēma, kas ļauj visu paveikt ar minimāliem resursiem. Protams, tehnika arī ir daudz jaudīgāka, kas ļauj paveikt darbu ātrāk un vienkāršāk.

Mini hromosomu tehnoloģija

Viena no zināmākajām un arī pretrunīgāk vērtētajām tehnoloģijām lauksaimniecībā ir ģenētiskā modifikācija. Tā, izmainot augu un dzīvnieku DNS spirāles, ļauj mainīt augu un dzīvnieku īpašības, kas nozīmē labāku ražu un mazākas pūles audzēšanas procesā, taču šīs izmaiņas DNS spirālē tiek uzskatītas par bīstamām. Daudzi uzskata, ka tieši ĢMO lietošana uzturā ir iemesls onkoloģisko saslimšanu pieaugumam pēdējos gados. Tieši tāpēc tika radīta mini hromosomu tehnoloģija, kas ļauj izmainīt ļoti niecīgu ģenētisko materiālu, neizmainot organisma oriģinālās hromosomas. Šī tehnoloģija arī sniedz plašākas iespējas organismu pārveidošanā, piemēram, ar to var regulēt to, kā augs patērē slāpekli.

Robotizētas iekārtas

Protams, lauksaimniecībā ienāk arī arvien vairāk robotizētu iekārtu, kas ievērojami atvieglo lauksaimnieku darbu. Lopkopībā jau sen tiek izmantotas, piemēram, automātiskās slaukšanas iekārtas, automātiskās barošanas iekārtas utt., taču tās kļūst arvien progresīvākas un darbojas ar mazākiem resursu zudumiem un lielāku veiktspēju. Tāpat arī lauksaimniecībā, piemēram, automātiskās laistīšanas iekārtas nav nekas jauns, taču nu tās tie papildinātas ar sensoriem, kas pilnībā izslēdz nepieciešamību pēc cilvēka iesaistes šajā procesā. Arī citus vienkāršos lauksaimniecības darbus paveic roboti un nākotnē šādas iespējas kļūs tikai arvien plašākas.